Wednesday, 26 August 2020

கொடிக்கால்பாளையம் பள்ளிக்கேனி மீன் குத்தகை ஏலம் அறிவிப்பு

 ☪️ *KOM NEWS ONLY*🕌


*முஹ்யித்தீன் ஆண்டவர்கள் பள்ளிவாசல் ஜமாஅத் அறிவிப்பு*


இன்ஷாஅல்லாஹ் வரும் 28.08.2020 வெள்ளிக்கிழமை ஜூம்மா தொழுகைக்கு பிறகு நமது முஹ்யித்தீன் ஆண்டவர்கள் பள்ளிவாசல் *(ஹாஸ்பாவா தர்ஹா)* வில் பள்ளிக்கேணி மீன் குத்தகை ஏலம் விடப்படும்.


26.08.2020

No comments:

Post a Comment