Friday, 1 June 2018

ரமலான் பிறை 17 பதுரு சஹாபாக்கள் தினம்


  • நமது முஹ்யித்தீன் ஆண்டவர்கள் பள்ளிவாசலில் இன்ஷாஅல்லாஹ் இன்று தராவிஹ் தொழுகைக்கு பிறகு பதுரு போரில் பங்கு கொண்ட சஹாபாக்களை  நினைவு கூறும் வகையில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சி யில் அனைவருகளும் கலந்து கொள்ள அழைக்கிறோம்.

No comments:

Post a Comment